Vandens tyrimai

Labarotorija

UAB “LT Aqua” profesionaliai konsultuoja vandens kokybės ir vandens tyrimo rezultatų klausimais.

Vandens kokybės ar vandens tyrimo rezultatų klausimais profesionaliai konsultuojame telefonu ir el. paštu, o mūsų konsultantai, dirbantys visoje Lietuvoje, gali atvykti pas Jus į namus ar biurą.

Cheminė geriamojo vandens analizė

Atliekame cheminius (komunalinio vandentiekio, kastinių ir šachtinių šulinių bei artezinių gręžinių ) geriamojo vandens tyrimus. Vandens tyrimų metu sužinome: ištirpusių neorganinių medžiagų kiekį, vandens PH, nitritų ir nitratų kiekį, geležies, mangano, bendrojo kietumo kiekius vandenyje.

Mikrobiologinių vandens tyrimų neatliekame!

Vandens tyrimų analizės

Atliekami užsakant detalų vandens tyrimą. Parenkant vandens filtrus atliekamas sutrumpintas vandens tyrimas, kurio metu tiriama: ištirpusių neorganinių medžiagų kiekį, vandens PH, nitritų ir nitratų kiekį, geležies, mangano, amonis, bendrojo kietumo kiekius vandenyje.
Pagrindiniai geriamojo vandens kokybės ir saugos reikalavimai pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017
Pavadinimas Mato vienetas Didžiausia leistina koncentracija
Katijonai:
Chloridas (Cl–) mg/l 250
Sulfatas (SO42-) mg/l 250
Nitritas (NO2–) mg/l 0,50
Nitratas (NO3–) mg/l 50
Katijonai:
Natris (Na+) mg/l 200
Kalis (K+) mg/l nenormuojamas
Kalcis (Ca2+) mg/l nenormuojamas
Magnis (Mg2+) mg/l nenormuojamas
Amonis (NH4+) mg/l 0,50
Kitos analitės vandens tyrime:
Geležis bendroji (Fe) mg/l 0,2
Manganas (Mn) μg/l 50
Arsenas (As) μg/l 10
Bendras kietumas mg-ekv/l nenormuojamas
Vandenilio jonų koncetracija (pH) pH vienetai 6,5 – 9,5
Savitasis elektrinis laidis mS/cm20oC 2500
Permanganato skaičius mgO2/l 5,0

Nuoroda norintiems daugiau pasiskaityti apie Lietuvos higienos normą HN 24:2017

Taip pat papildomai apie vandens kokybę ir kiekvienos cheminės medžiagos poveikį žmogaus sveikatai, buitinei technikai ir jų pašalinimo sprendimo būdus rekomenduojame pasiskaityti čia.

Vandens tyrimai pagal vandens šaltinį:

Šulinio vanduo
Šulinys

Vandens tyrimus šulinio vandeniui rekomenduojame atlikti bent kartą kas 6 (šešis) mėnesius. Šulinio vanduo yra paviršinis, dėl to vandens kokybė šulinyje gali keistis. Šulinio vandens kokybei įtakos turi aplinkos veiksniai, šulinio vieta ir vykdoma žmonių veikla šalia šulinio. Norėdami būti tikri, kad geriate kokybišką vandenį, rekomenduotume tikrinti šulinio vandenyje esančių nitratų ir nitritų kiekius reguliariai. Taip pat jeigu šulinio vandeniui nebuvo daryti mikrobiologiniai tyrimai arba tyrimai buvo daryti labai seniai, rekomenduotume atlikti mikrobiologinius vandens tyrimus.
Norint pasirinkti vandens filtrus šulinio vandeniui, reikėtų atlikti tokius vandens tyrimus, kuriuose būtų matomas: vandens kietumas, nitratai, nitritai, Ph (vandenilio jonų koncentracija, permanganato indeksas (jeigu vanduo turi specifinę spalvą).

Centralizuotai tiekiamas vanduo
Centralizuotai tiekiamas vanduo

Centralizuoto tiekiamo vandens tyrimo rezultatus dažnu atveju galite pamatyti vandens tiekėjo internetiniame puslapyje, priklausomai nuo tiekėjo. Vandens tyrimai centralizuotam vandeniui yra atliekami reguliariai ir skelbiami viešai. Vandens tyrimus centralizuotam vandeniui reikėtų atlikti tik tuo atveju, jeigu norite įsirengti vandens filtrus ir neturite Jums tiekiamo vandens kokybės tyrimų rezultatų.

Gręžinio vanduo
andens kokybė pagal turimą vandens šaltinį

Įsirengus vandens gręžinį yra privalu turėti ir vandens tyrimus. Juos turėtumėte gauti iš įmonės, kuri įrengė vandens gręžinį. Pagrindiniai cheminiai elementai, kuriuos reikia ištirti yra : vandens kietumas, geležis, manganas, PH (vandenilio jonų koncentracija), nitratai, nitritai. Esant labai prastam vandeniui papildomai reikėtų ištirti amonį, arseną ir permanganato skaičių. Jeigu neturite vandens tyrimų ir norite įsirengti vandens filtrus, rekomenduojame pirma atlikti vandens tyrimus, kad būtų aiški vandens kokybė.

Kaip matome, kartu su vandens tyrimais yra labai svarbu atkreipti dėmesį koks yra vandens šaltinis ir koks yra poreikis vandens kokybei. Dažnai vandens filtravimas yra labai individualus klausimas, kuris priklauso tiek nuo vandens tyrimų, tiek nuo kliento poreikių.
Kreipkitės, jeigu norite atlikti vandens kokybės tyrimus. Taip pat galite kreiptis, jeigu jau turite atliktus vandens tyrimus ir norite konsultacijos dėl Jūsų turimo vandens kokybės.

Klauskite, o mes atsakysime!


    info
    close
    Susisiekite!